MEDmeetsTECH on Facebook

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

kolejne już XXI Sympozjum naszej Sekcji dedykowane jest najważniejszym wyzwaniom które stoją dziś przed rehabilitacją kardiologiczną. Dynamiczny rozwój kardiologii, innowacje w zakresie technologii medycznych i sprzętu, metod operacyjnych oraz farmakologii pozwalają coraz skutecznie leczyć pacjentów ze schorzeniami układu krążenia.

Z drugiej strony, a czasem paradoksalnie dzięki temu postępowi, stajemy na świecie i w Polsce wobec narastających problemów i wyzwań medycznych czy społecznych, takich jak wysoki poziom czynników ryzyka, przedwczesna śmiertelność, epidemia niewydolności serca, utrata zdolności do pracy, starzenie się społeczeństwa czy niedobór kadr medycznych.

Poszukiwania rozwiązań i metod, które mogą stawić czoło tym wyzwaniom, koncentrują się coraz bardziej na prewencji pierwotnej i wtórnej. Niezwykle istotne jest także kompleksowe i skoordynowane postępowanie zorientowane na pacjenta i jego dalszych losach po przebyciu leczenia czy zabiegu operacyjnego.

Rehabilitacja kardiologiczna, bardziej niż kiedykolwiek stanowi konieczne ogniwo w tym łańcuchu opieki, odpowiadając na potrzeby epidemiologiczne i społeczne. Jednak żeby działania podejmowane w rehabilitacji kardiologicznej przynosiły oczekiwane efekty muszą być spełnione dwa najważniejsze czynniki:

 • metody rehabilitacji powinny być oparte na nowoczesnych i zgodnych z dowodami naukowymi standardach
 • miejsce rehabilitacji w systemie opieki zdrowotnej powinno zapewniać szeroki dostęp do tej metody wszystkim, którzy jej wymagają.

Mamy nadzieję, że nasze Sympozjum, kolejne wielkie spotkanie lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów i dietetyków zajmujących się czy zainteresowanych tą wspaniałą interdyscyplinarną dziedziną którą jest rehabilitacja kardiologiczna, przyniesie wiele odpowiedzi na współczesne wyzwania i będzie okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników Sympozjum.


Życzymy wspaniałych przeżyć naukowych i koleżeńskich!


Dr n. med. Zbigniew Eysymontt
Przewodniczący Zarządu Sekcji RKiFW PTK

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

Komitety

Komitet naukowy i organizacyjny

Komitet Naukowy


Przewodniczący:


Ryszard Piotrowicz

 


Członkowie:

 

Alicja Bortkiewicz

Wojciech Drygas

Zbigniew Eysymontt

Renata Główczyńska

Małgorzata Kurpesa

Ewa Piotrowicz

Edyta Smolis-Bąk

Maciej Sterliński

Ewa Straburzyńska-Migaj

Dominika Szalewska

Hanna Szwed

Aleksandra Wilczek-Banc

Jadwiga Wolszakiewicz

 

Komitet Organizacyjny


Przewodniczący:

 

Jadwiga Wolszakiewicz

 


Członkowie:

 

Zbigniew Eysymontt

 

Ryszard Piotrowicz

 

Edyta Smolis-Bąk

 

Streszczenia

Sesja posterowa

 

Przyjmowanie abstraktów prac oryginalnych na 21. Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK zostało zakończone.Recenzenci zgłoszonych abstraktów i przypadków klinicznych:

Edyta Smolis-Bąk

Dominika Szalewska

Hanna Szwed

Jadwiga WolszakiewiczFormat posterów:

- maksymalny wymiar w poziomie (szerokość) 60 cm

- maksymalny wymiar w pionie (wysokość) 180 cmPrzypadki

Sesja przypadków klinicznych

 

Przyjmowanie przypadków na sesję przypadków klinicznych zostało zakończone.

 

 

Program

Sesje i wykłady

Uprzejmie informujemy, iż poniższy program może ulec dalszym uzupełnieniom i modyfikacjom.CZWARTEK 16.02.2017

 

Sala D

Sala C

15:00 - 16:30

Otwarcie konferencji

Prowadzący: Jadwiga Wolszakiewicz

Przesłanie Prezesa PTK.

Piotr Hoffman

Wystąpienie Przewodniczącego Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku PTK.

Zbigniew Eysymontt

Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Naukowego.

Ryszard Piotrowicz

Sesja inauguracyjna

Prowadzący: Zbigniew Eysymontt, Ryszard Piotrowicz

Mój maraton.

Piotr Ponikowski

Remote Patient Management in Heart Failure - State of the Art 2017.

Friedrich Koehler

Stan zdrowia Polaków A.D. 2017. Dlaczego niewydolność serca stanowi narastający problem.

Tomasz Zdrojewski
 
16:30 - 17:00

Przerwa kawowa

Multimedialna prezentacja przypadku klinicznego: Rehabilitacja pacjenta operowanego z powodu tętniaka aorty w przebiegu choroby Takayasu, wymagającego ratunkowego wszczepienia ECMO. Autorzy: Adam Jakub Wodecki, Joanna Żyła, Wojciech Aleksander Ogorzeja, Radomir Tomasz Skowronek, Marcin Fischer, Piotr Kasprzak, Lech Anisimowicz
17:00 - 18:30

Sesja wspólna z SENIT PTK. Testy wysiłkowe i rehabilitacja kardiologiczna w różnych sytuacjach klinicznych.

Przewodniczą: Małgorzata Kurpesa, Ewa Straburzyńska-Migaj

 

 1. Test wysiłkowy i rehabilitacja kardiologiczna pacjenta z dodatnim testem wysiłkowym. Dominika Szalewska
 2. Test wysiłkowy i rehabilitacja kardiologiczna pacjenta z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory. Ewa Piotrowicz
 3. Test wysiłkowy i rehabilitacja kardiologiczna pacjenta z wszczepionym stymulatorem lub kardiowerterem-defibrylatorem. Bartosz Szafran
 4. Test wysiłkowy i rehabilitacja kardiologiczna pacjenta z liczną arytmią komorową. Ewa Trzos
 5. Test wysiłkowy i rehabilitacja kardiologiczna pacjenta w podeszłym wieku. Urszula Cieślik-Guerra

 

17:00 - 17:40 Prawo dla fizjoterapeuty.

 

Przewodniczą: Edyta Smolis-Bąk, Zbigniew Wroński
 1. Sytuacja prawna zawodu fizjoterapeuty – okiem fizjoterapeuty. Zbigniew Wroński
 2. Prawa pacjenta i odpowiedzialność za ich naruszanie. Rafał Kubiak

 

17:45 - 18:30 Sesja satelitarna. Pierwsza Certyfikowana Przychodnia Telemedyczna Medivio - nowa jakość w terapii chorób sercowych

Prowadzący: Mariusz Borkowski
18:30 - 18:45

Przerwa

18:45 - 20:00

Sesja wspólna z Sekcją Niewydolności Serca PTK.

Niewydolność serca to nie tylko serce… mózg, płuca, jelita, wątroba…

Przewodniczą: Ewa Straburzyńska-Migaj, Tomasz Rywik
 1. Chory z dusznością w klasie III – IV NYHA, czy tylko z powodu niewydolności serca? – Marta Kałużna-Oleksy
 2. Co mówią wytyczne? – Ewa Straburzyńska-Migaj
 3. Chudnięcie w niewydolności serca. – Aneta Klotzka
 4. Co mówią wytyczne, a czego nie mówią? – Piotr Rozentryt

 

18:45 - 19:30 Sesja wspólna z International Commission on Occupational Health Scientific Committee "Cardiology in Occupational Health”. Czy środowisko ma wpływ na wynik rehabilitacji?

Przewodniczący: Alicja Bortkiewicz, Ryszard Piotrowicz
 1. Zanieczyszczenia atmosferyczne jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego. – Małgorzata Kurpesa
 2. Niska i wysoka temperatura otoczenia - wpływ na zdolność do wysiłku. – Alicja Bortkiewicz

 

 

 

 

PIĄTEK 17.02.2017

 

7:00 - 8:00. Warsztat. Prewencja w praktyce - aktywność fizyczna na świeżym powietrzu.

Prowadzący: Ewa Sadowy, Małgorzata Wilk

 

 

Sala D

Sala C

09:00 - 10:00

Walne zgromadzenie członków Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK.

Wybory Zarządu Sekcji na lata 2017-2019.

Wybory Przewodniczącego - elekta Sekcji.

9:00 - pierwszy termin

9:15 - 10:00 - drugi termin

10:00 - 11:30

Warsztaty. Ergospirometria dla zaawansowanych.

Przewodniczące: Ewa Straburzyńska- Migaj, Dominika Szalewska
 1. Ciekawy przypadek ergospirometryczny. Ewa Straburzyńska-Migaj
 2. Pacjent z niewydolnością serca i urządzeniem wszczepialnym. Ewa Piotrowicz
 3. Pacjent poddawany rehabilitacji kardiologicznej. Dominika Szalewska
 4. Badanie ergospirometryczne sportowca. Renata Główczyńska

Sesja przypadków klinicznych.

Przewodniczący: Hanna Szwed, Jacek Durmała
 1. Czy systematyczny trening fizyczny ma wpływ na efekt rozgrzewki u pacjentów z chorobą wieńcową i cukrzycą typu 2 leczoną pochodnymi sulfonylomocznika? Autorzy: Iwona Korzeniowska-Kubacka, Maria Bilińska, Jadwiga Wolszakiewicz, Ryszard Piotrowicz
 2. Znaczenie multidyscyplinarnej opieki nad pacjentem po transplantacji serca z zaburzeniami adaptacyjnymi. Autorzy: Karolina Jurczak, Grzegorz Skorupski
 3. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna pacjenta starszego ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych. Autorzy: Joanna Oświecimska, Zbigniew Eysymontt, Michał Gałaszek
 4. Kompleksowa rehabilitacja pacjentki z ciężką niewydolnością serca zakwalifikowanej do pilnego OHT. Autorzy: Ewa Sadowy, Tomasz Cichocki, Edyta Smolis-Bąk
 5. 27-letni pacjent z kardiomiopatią z niescalenia, po dwukrotnym NZK i porażeniem nerwów strzałkowych. Autorzy: Małgorzata Brzozowska-Kiszka, Agnieszka Mawlichanów
 6. Usprawnianie dwuletniego dziecka po implantacji zastawki Melody w pozycję mitralną w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia – opis przypadku. Autorzy: Ireneusz Haponiuk, R. Jaworski, M. Steffens, K. Paczkowski, Aneta Sendrowska, Marta Paśko-Majewska, Katarzyna Gierat-Haponiuk, Maciej Krzysztof Chojnicki
11:30 - 12:00

Przerwa kawowa

Sesja plakatowa przypadków klinicznych

Prowadzący: Piotr Jankowski, Edyta Smolis-Bąk
 1. Postępowanie rehabilitacyjne po przeszczepieniu serca u 18-letniej pacjentki z kardiomiopatią przerostową oraz mnogimi ogniskami udaru niedokrwiennego mózgu, powstałymi w czasie wspomagania sztucznymi komorami BIVAD. Autorzy: Piotr Trościanko
 2. Pacjentka z kardiomiopatią połogową w oddziale rehabilitacji kardiologicznej. Autorzy: Sylwia Maria Kucia-Kuźma, Marta Zandecka, Bartłomiej Wojtasik
 3. Zaburzenia adaptacyjne po burzy elektrycznej – perspektywa poznawczo-behawioralna. Autorzy: Dorota Szulik
 4. Metrykalnie stary, biologicznie młody. Autorzy: Dominika Dyrcz, Brygida Przywara, Agata Justyna Puzio, Magdalena Anna Rams, Paulina Rączkowska, Ewa Nowalany-Kozielska
 5. 68-letnia pacjentka z przewlekłą pozawałową niewydolnością serca, z założoną kontrapulsacją wewnątrzaortalną przez tętnicę biodrową zewnętrzną. Autorzy: Tomasz Cichocki, Ewa Sadowy, Edyta Smolis-Bąk
 6. Historia dwóch braci z podejrzeniem Zespołu Marfana - operacja, rehabilitacja, powikłania. Autorzy: Aleksandra Wilczek-Banc, Kazimierz Widenka, Beata Anna Dudek
12:00 - 14:00

12:00 - 13:30 INTERAKTYWNE WARSZTATY ICD - Warszawskiego Centrum Edukacyjnego Medtronic.

Prowadzący:  Stefan Karczmarewicz, Maciej Sterliński

 

 1. Co to jest stymulator i wszczepialny defibrylator i jak działają (podstawy dla fizjoterapeutów). Stefan Karczmarewicz
 2. Najważniejsze wskazania do stymulacji i implantacji kardiowertera- defibrylatora serca. Maciej Sterliński
 3. Czy wszyscy chorzy z urządzeniami do elektroterapii serca odnoszą korzyści z rehabilitacji?  Edyta Smolis-Bąk
 4. Adaptacja do życia z  urządzeniem wszczepialnym - pomoc psychologa. Anna Mierzyńska

13:30 - 14:00 Prezentacja firmy Pro-PLUS.

12:00 - 12:45 Sesja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzący:  Małgorzata Nietopiel, Michał Gałaszek

 

 1. 20 lat rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS. Małgorzata Nietopiel
 2. Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej ZUS. Bożena Wierzyńska

13:00 - 14:00 Sesja satelitarna firmy MSD. Jakie wymierne korzyści przyniesie pacjentowi po zawale leczenie do celu LDL-C ? Porozmawiajmy o konkretnych przypadkach.

 1. Cele terapii hipolipemizującej u pacjentów bardzo wysokiego ryzyka w świetle najnowszych wytycznych ESC 2016. Artur Mamcarz
 2. Prezentacja dwóch przypadków klinicznych. Marcin Barylski
14:00 - 15:00

Przerwa obiadowa

15:00 - 17:00

Sesja wspólna Sekcji i Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk.

Długoterminowa, koordynowana opieka nad pacjentem po ostrym zespole wieńcowym – krajobraz po roku.

Przewodniczący: Jarosław Pinkas, Ryszard Piotrowicz

Część pierwsza – decydenci (25 minut)
 1. Opinia AOTM. Gabriela Sujkowska
 2. Opinia regulatora. Krzysztof Łanda
 3. Koncepcja płatnika. Maciej Miłkowski
Część druga – realizatorzy (40 minut)
 1. Opinia kardiologa inwazyjnego. Jacek Legutko
 2. Opinia kardiologa. Piotr Jankowski
 3. Opinia dyrektora szpitala kardiologicznego. Tomasz Hryniewiecki
 4. Opinia dyrektora szpitala wieloprofilowego. Krystian Wita
 5. Wykorzystanie telemedycyny. Ryszard Piotrowicz
Część 3 – panel wykładowców (20 min.)
Część 4 – pytania do wykładowców i komentarze z sali (30 min.)
Osoby chętne do dyskusji proszone są zgłoszenie swoich wystąpień do prowadzących sesje przed jej rozpoczęciem.

 

17:00 - 17:30

Przerwa kawowa

Sesja plakatowa

Prowadzący: Agnieszka Mawlichanów, Ryszard Piotrowicz
 1. Wpływ pozytywnych i negatywnych przekonań pacjentów dotyczących własnej skuteczności w obszarze zdrowia/choroby na ograniczenia behawioralnych czynników ryzyka w prewencji wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych. Stanisław Sądowski
 2. Rehabilitacja kardiologiczna u osób w podeszłym wieku po ostrych zespołów wieńcowych, wpływ na przebieg choroby, tolerancję wysiłku i jakość życia. Wyniki wstępne. Hanna Rymuza
 3. Porównanie występowania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych wśród biegaczy-amatorów na diecie wegańskiej oraz wszytkojedzących. Damian Parol
 4. Porównanie insulinowrażliwości pomiędzy biegaczami-amatorami na diecie wegańskiej i wszystkojedzącymi. Damian Parol
 5. Rehabilitacja kardiologiczna pacjentek z kardiomiopatią taco-tsubo. Małgorzata Brzozowska-Kiszka
 6. Zmiany w elektrokardiogramie u sportowców amatorów - nieprawidłowości czy wariant normy? Julia Dyda
17:30 - 19:00

Sesja satelitarna firmy Sanofi. Hipercholesterolemia rodzinna (E 78.01) Odrębna jednostka chorobowa w klasyfikacji ICD-10. (Rozpoznanie, które może dotyczyć nawet 200.000 Polaków.)

Prowadzenie: Piotr Hoffman
  1. Wczesne rozpoznanie hipercholesterolemii rodzinnej (FH) - szansa na zrównanie ryzyka sercowo-naczyniowego z występującym u pacjentów bez obciążenia genetycznego FH. Agnieszka Mickiewicz
  2. Czy osiągnięcie rekomendowanych stężeń LDL-C u pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią jest możliwe? Doświadczenia poradni specjalistycznej IŻIŻ w Warszawie. Longina Kłosiewicz-Latoszek
  3. Priorytety w opiece nad pacjentami z rodzinną hipercholesterolemią z perspektywy doświadczeń GUMed Krzysztof Chlebus
  4. Debata: - rola kardiologa w diagnozowaniu i leczeniu chorych z rodzinną hipercholesterolemią. - gdzie w kardiologii jest miejsce na diagnozowanie pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią? - kompleksowa/skoordynowana opieka kardiologiczna, a problem rodzinnej hipercholesterolemii. Udział w dyskusji biorą: Krzysztof Chlebus, Dariusz Dudek, Zbigniew Eysymontt, Piotr Hoffman, Piotr Jankowski

 

 

17:30 - 18:30 Dynamiczny rozwój kardiochirurgii, a występowanie powikłań, które mają wpływ na przebieg rehabilitacji kardiologicznej.

Prowadzący: Jacek Różański, Aleksandra Wilczek-Banc
 1. Nowoczesne zabiegi  kardiochirurgiczne. Kazimierz Widenka
 2. Powikłania po zabiegach kardiochirurgicznych w dobie dynamicznego rozwoju kardiochirurgii - okiem kardiologa. Aleksandra Wilczek-Banc
 3. Wpływ powikłań kardiochirurgicznych na przebieg rehabilitacji- okiem fizjoterapeuty. Beata Dudek
20:00

Spotkanie towarzyszące - kolacja

 

SOBOTA 18.02.2017

 

Sala D

Sala C

8:40 - 9:20

Sesja śniadaniowa. Bariery w podejmowaniu codziennej aktywności fizycznej - podejście interdyscyplinarne.

Przewodniczy: Grzegorz Opolski, Dominika Szalewska
 1. Jak motywować pacjentów do codziennej aktywności fizycznej. Katarzyna Wesołowska
 2. Incydenty sercowo-naczyniowe podczas aktywności fizycznej. Michalina Galas
 
9:30 - 10:30

 

Sesja wspólna z Sekcją Epidemiologii i Prewencji PTK.

Prowadzący: Wojciech Drygas, Zbigniew Eysymontt
 1. Czy wykonanie badania wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych u asymptomatycznych kobiet i mężczyzn w wieku średnim wywiera wpływ na redukcję czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca? Agnieszka Młynarska
 2. Jakie błędy żywieniowe popełniają dorośli Polacy na podstawie wyników ogólnopolskiego wieloośrodkowego badania WOBASZ? Anita Aranowska
 3. Czy wielogodzinny wysiłek wytrzymałościowy (biegi maratońskie, triathlon, maratony pływackie) stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia? Wojciech Drygas

 

 

Warsztaty.  Zastosowanie fizykoterapii w nowoczesnej kardiologii i kardiochirurgii.

Prowadzący: Jacek Durmała, Edyta Smolis-Bąk
 1. Czy kinezjologiczna elektromiografia powierzchniowa (sEMG) może być przydatna w rehabilitacji kardiologicznej? Katarzyna Gierat-Haponiuk
 2. Pacjent ze stymulatorem serca - wskazania i przeciwwskazania do stosowania zabiegów z zakresu fizykoterapii. Marzena Wrona, Adam Śmiechowski, Edyta Smolis-Bąk,
 3. Możliwości zastosowania fizykoterapii w wybranych schorzeniach układu krążenia. Adam Śmiechowski, Marzena Wrona, Edyta Smolis-Bąk

 

10:30 - 11.00

Przerwa kawowa

Sesja plakatowa

Prowadzący: Artur Mamcarz, Dominika Szalewska
 1. Porównanie zapasów żelaza między biegaczami-amatorami na diecie wegańskiej oraz wszytkojedzącymi. Damian Parol
 2. Zaburzenia erekcji a wybrane parametry sześciominutowego testu marszowego u pacjentów z choroba wieńcową kwalifikowanych do rehabilitacji kardiologicznej. Monika Moskaluk
 3. Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej – program Szwajcarsko-Polski, czyli „Odważ się!” w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu. Dagmara Gloc
 4. Związki tolerancji wysiłku, siły mięśni oddechowych i siły mięśni kończyn dolnych pacjentów po zawale mięśnia sercowego w aspekcie stosowania różnych treningów w II etapie rehabilitacji kardiologicznej. Monika Kurzaj
 5. Wpływ stosowania beta blokera u pacjentów poddawanych rehabilitacji kardiologicznej na odpowiedź chronotropową serca u chorych po incydencie wieńcowym leczonym angioplastyką wieńcową. Bartłomiej Wojtasik
11:00 - 12.30

Sesja wspólna z Sekcją Kardiologii Sportowej PTK.

Przewodniczy: Artur Mamcarz, Renata Główczyńska
 1. Zaburzenia lipidowe u sportowców. Artur Mamcarz
 2. Zalecenia dietetyczne u sportowców. Daniel Śliż
 3. Czy dzieci z chorobami serca mogą uprawiać sporty zimowe. Anna Turska-Kmieć
 4. Wpływ uprawiania sportów zimowych na ryzyko sercowo-naczyniowe. Anna Fojt

 

Warsztaty. Monitorowanie i ocena aktywności fizycznej w rehabilitacji kardiologicznej.

Przewodniczy: Agnieszka Mawlichanów, Maciej Sterliński

 

 1. Badanie 24-godzinne EKG metodą Holtera w ocenie aktywności fizycznej. Emil Niedziński
 2. Ankiety aktywności fizycznej, aplikacje na urządzenia mobilne, telemedycyna. Edyta Smolis-Bąk, Michał Bogucki
 3. Monitorowanie aktywności fizycznej przy pomocy urządzeń wszczepialnych. Maciej Sterliński

 

12:30 - 12:45

Przerwa

12:45

Zakończenie XXI Sympozjum

Prowadzący: Zbigniew Eysymontt, Ryszard Piotrowicz, Jadwiga Wolszakiewicz

 

 

Warsztaty

Liczba miejsc ograniczona - zapisy w recepcji konferencyjnej

 

 

PIĄTEK 17.02.2017

 

15:00 - 17:00

Warsztaty resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Prowadzący: Anna Skrobisz, Marta Załeska - Kocięcka
 
17:00 - 17:30 Przerwa kawowa
17:30 - 19:00

Panel dyskusyjny: Ocena realizowanego w ramach projektu TELEREH-HF modelu hybrydowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca - z udziałem koordynatorów i zespołów realizujących projekt.

Moderator panelu: Ewa Piotrowicz

 

 1. Aspekty technologiczne i dotyczące sprzętu
 2. Aspekty organizacyjne
 3. Aspekty związane z prowadzeniem telemonitorowanego treningu fizycznego.

 

 

 

SOBOTA 18.02.2017

 

09:30 – 11:30

Warsztaty resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Prowadzący: Piotr Góral, Anna Skrobisz, Marta Załeska - Kocięcka
 
10:30 - 11.00 Przerwa kawowa
 
 

 

 

Wykładowcy

Lista

Anita Aranowska   Maciej  Miłkowski
Marcin Barylski   Agnieszka Młynarska
Michał Bogucki   Emil  Niedziński
Alicja  Bortkiewicz   Małgorzata Nietopiel
Krzysztof Chlebus   Grzegorz  Opolski
Urszula Cieślik-Guerra    Jarosław  Pinkas
Wojciech  Drygas   Ewa  Piotrowicz
Beata  Dudek   Ryszard  Piotrowicz
Dariusz Dudek   Piotr  Ponikowski
Jacek Durmała   Piotr  Rozentryt
Zbigniew  Eysymontt   Jacek  Różański
Anna   Fojt   Tomasz  Rywik
Michalina  Galas   Anna  Skrobisz
Michał Gałaszek   Edyta Smolis-Bąk
Katarzyna  Gierat-Haponiuk   Maciej  Sterliński
Renata  Główczyńska   Ewa  Straburzyńska-Migaj
Piotr  Góral   Gabriela Sujkowska
Piotr  Hoffman   Bartosz   Szafran
Tomasz  Hryniewiecki   Dominika  Szalewska
Piotr  Jankowski   Hanna   Szwed
Marta  Kałużna-Oleksy   Daniel  Śliż
Stefan  Karczmarewicz   Adam  Śmiechowski
Aneta  Klotzka   Ewa   Trzos
Longina Kłosiewicz-Latoszek   Anna  Turska-Kmieć
Friedrich  Koehler   Katarzyna  Wesołowska
Rafał  Kubiak   Kazimierz    Widenka
Małgorzata  Kurpesa   Bożena Wierzyńska
Jacek  Legutko   Aleksandra  Wilczek-Banc
Krzysztof   Łanda   Krystian  Wita
Artur  Mamcarz   Jadwiga  Wolszakiewicz
Agnieszka   Mawlichanów   Marzena   Wrona
Agnieszka Mickiewicz   Zbigniew  Wroński
Anna Mierzyńska   Marta  Załeska-Kocięcka
      Tomasz Zdrojewski

 

 

Miejsce obrad

Hotel, zakwaterowanie, miejsce wykładów

Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o.

Jachranka 77, 05-140 Serock

telefon: +48 22 768 90 00

e-mail: rezerwacja@warszawianka.pl

 

Biuro organizacyjne

Kontakt i informacje

 

CoWalski

60-603 Poznań

al. Wielkopolska 29

tel. +48 576 954 917

e-mail: sympozjum@cowalski.pl